Sahabudin Manalao, 16, is a Maguindanaon who lives in Lambayong, Sultan Kudarat.